Foreningen Danmark - Letland Letlands Ambassade i Danmark Danmarks Ambassade i Letland Foredrag om Letland/Baltikum

Letland og Riga - Baltikums midte


Letland ligger midterst af de baltiske lande og hovedstaden Riga er den største by i de tre lande. Danmark engagerede sig i Letlands og Baltikums frigørelse ved at oprette et Dansk Kulturinstitut i Riga i 1990, men som nabo til Norden har der også været samkvem før.
Vidste du at:
• Danmark har haft en lille del af Letland i 1500-tallet, som vi solgte til Polen ?
• Det vestlige Letland (Kurland) var en kolonimagt i 1600-tallet og lejede en ø i Norge ?
• Store Nordiske krig begyndte i det nuværende Letland ?
• En dansker var hofarkitekt i Kurland i 1700-tallet ?
• Olof Palme tilbragte sin barndoms sommerferier i Letland på sin tyskbaltiske morfars gods ?
• Letlands Universitet er bygget på et fundament af bornholmsk granit ?
• Hovedstaden Riga er en af de byer i Europa, der har flest bygninger i jugendstil ?

Læs om dette og meget mere i bogen "Letland - Historie og seværdigheder". Bogen er to i én: om Letlands historie og en kulturhistorisk guide om især Riga, men også andre steder, De to dele kan læses uafhængigt af hinanden.

Bogens forord er skrevet af Rikke Helms, der var den første leder af Det Danske Kulturinstitut i Baltikum, placeret i Riga. Hun oplevede de store omvæltninger på første hånd i Riga fra 1990 til 2003. Det skriver hun medrivende om i forordet.

Læs forordet i sin helhed her

Læs bogens indholdsfortegnelse og sider fra starten af kapitlerne her Weekendavisen Bøger: "Fortæller Letlands historie godt og grundigt.En glimrende skildring af Letlands dramatiske nutidshistorie." Bogens forfatter er dansker, og har har beskæftiget sig med Baltikum i over 35 år, siden 1996 bosat i Letlands naboland Estland, som han også har skrevet en bog om.

Bogens pris ved køb direkte hos udgiver: 220 DKK (29,5€) + evt. forsendelse (fra 29 DKK i Danmark, 5,50 & 7,90 EUR i Letland/Litauen og 3 i Estland). Bestilling ved henvendelse til forlag@panbaltica.com

Information om bogen om Estland her - ved køb af begge bøger rabat, samlet pris 395DKK/53EUR

Forlagets hovedside